Szájsebészet / Oral surgery / Kieferorthopädie

Magyar

Angol

Német

Ár

Foghúzás

Tooth extraction

Zahnziehen

8.000 Ft-15.000 Ft

Emelős húzás

- extraction with elevator

- Ziehen mit Hebel

15.000 Ft

Radix relicta eltávolítás

Radix relicta extraction

Radix relicta Entfernung

15.000 Ft

Arcüreg lebennyel történő zárása

Closure of hiatus sinus maxillaris

Schlieβung der Kieferhöhle

20.000 Ft

Frenulectómia

Frenulectomy

Frenulektomie

10.000 Ft

Incisió, circumcisió

Incision, circumcision

Insektion, Zirkumzision

7.000 Ft

 

Konzerváló és nyálkahártya kezelések / Conservation and mycoderm treatments / Konservierungs – und Schleimhautbehandlungen

Magyar

Angol

Német

Ár

Amalgám tömés

Amalgam filling

Amalgamfüllung

10.000 Ft

Ideiglenes tömés

Provisional filling

Provisorische Füllung

6.000 Ft

Esztétikus tömés

Aesthetic filling

Ästhetische Füllung

12.000 Ft-15.000 Ft

Inlay, onlay aranyból

Inlay, onlay gold

Einlagefüllung aus Gold

38.000 Ft + felhasznált arany ára/+ price of gold used/ + Preis des verbrauchten Goldes

Inlay, onlay arany + kerámia

Inlay, onlay gold + porcelain

Einlagefüllung Gold + Keramik

40.000 Ft + felhasznált arany ára/+ price of gold used/ + Preis des verbrauchten Goldes

Csonk felépítés gyári csap segítségével

Stump preparation with prefabricated pin

Stumpfaufbau mit Fertigstift

16.000 Ft-18.000 Ft

Parapulpális csap

Filling with Parapulpalis pin

Parapulpales Stiftchen

6.000 Ft

Fog trepanálása -
front fog

Tooth trepanation - front tooth

Zahntrepanierung - Frontzahn

10.000 Ft

kisörlő fog

Bicuspid

kleiner Backenzahn

14.000 Ft

nagyörlő

Molar

groβer Backenzahn

15.000 Ft

Fogfehérítés foganként

Tooth whitening per tooth

Bleichen von Zähnen pro Zahn

7.000 Ft

Fogfehérítés várótermi (fogívenként)

Tooth whitening per upper jaws and lower jaws

Bleichen pro Zahnbogen

45.000 Ft

Érzékeny fogfelszín kezelése foganként / alkalmanként

Treatment of sensitive tooth surface per tooth (per treatment)

Behandlung der empfindlichen Zahnoberfläche pro Zahn/pro Anlass

7.000 Ft

Fogkő eltávolítása

Removal of tartar with depurator and paste

Zahnsteinentfernung mit Reiniger und Paste

15.000 Ft

Air flow handy-vel

Removal of tartar with air flow handy

Air flow Handy

18.000 Ft

Szájnyálkahártya kezelés alkalmanként

Treatment of the mucous membrane of mouth (per treatment)

Schleimhautbehandlung pro Anlasst

7.000 Ft

Tasak kezelés alkalmanként

Pocket treatment (per treatment)

Taschenbehandlung pro Anlass

7.000 Ft

Hídlevétel terápiás céllal

Bridge take-off for therapeutic purposes

Brückebeseitigung für therapeutische Zwecke

7.000 Ft

 

Protetikai ellátás / Prosthetic treatment / Prosthetische Behandlung

Magyar

Angol

Német

Ár

Ideiglenes korona készítés tagonként (rendelőben)

Provisional crown (per parts) in the surgery

Provisorische Krone pro Teil

6.000 Ft

Fogfelépítés csapos műcsonkkal, későbbi koronához

Building up a tooth using artificial stump with pin for a future crown

Zahnaufbau mit künstlichem Stumpf für eine spätere Krone

10.000 Ft

Akryl fogsor

Denture made of acryl

Acrylgebiss

110.000 Ft

Részleges foghiány pótlása fémlemezzel

Replacement of partial lack of teeth by metal plate

Ersatz teilweiser Zahnlücke mit Metallplatte

135.000 Ft

Ráccsal megerősített akryl fogsor

Acryl denture fixed by wire

Befestigtes Acrylgebiss

135.000 Ft

Porcelán fémre égetett porcelán korona

Porcelain artificial teeth, unit price for metal

Einzelpreis für porzellane Kunstzähne für Metall

35.000 Ft

Cirkonra

For cirkon

Für Cirkon

60.000 Ft + felhasznált arany ára/ + price of gold used / Preis des verbrauchten Goldes

Finommechanikai rögzítő elemek - csúsztató

Precision mechanical fixing components - slip

Feinmechanische Befestigungselemente - Rutsche

35.000 Ft

Finommechanikai rögzítő elemek - merevítőrúd

Precision mechanical fixing components - bracing

Feinmechanische Befestigungselemente - Steife

35.000 Ft

Fogsor javítás lenyomat alapján

Denture repair on the basis of a print

Gebissreparierung auf Grund eines Abdruckes

10.000 Ft

 

Gyermekfogászat / Children dentistry / Kinderzahnmedizin

Magyar

Angol

Német

Ár

Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálás

Milk-tooth polishing and/or impregnation

Schleifen und/oder Imprägnierung eines Milchzahnes

5.000 Ft

Tejfog eltávolítás

Milk tooth extraction

Milchzahnziehen

4.000 Ft

Intraorális rtg felvétel darabonként

Intra-oral x-ray picture (per piece)

Intraorale Röntgenaufnahme pro Stück

3 000 Ft