A sérülés formái lehetnek:

 • korona törés,
 • gyökér törés,
 • részleges vagy teljes kimozdulás,
 • a fog benyomódása az ínybe

 

A kezelést befolyásoló tényezők:

 • a gyermek kora,
 • a fog fejlődési stádiuma
 • a sérülés mértéke
 • a baleset óta eltelt idő
 • tejfog vagy maradó fog.

Lehetséges következmények

 • a fog elszíneződése,
 • maradó fogcsíra sérülése,
 • a fog elhalása,
 • fogváltás zavara,
 • maradó fog zománcfejlődési zavara,
 • gyökérfelszívódás.

 

Tejfogak sérülése

Kis letört darabnál csak polírozunk, nagyobb darabnál újra felépítjük a fogat, Szükség esetén gyökérkezelést végzünk ami tejfog esetén az ideg koronai részének eltávolítását jelenti. Visszanyomódás esetén  csak várjuk a spontán előtörést. Az esetle­ges nyálkahártya sérüléseket ellátjuk, és ilyenkor fontos a fokozott szájhigiéne és táp­lál­ko­zá­si­ ta­ná­cs­ok adása is,­ valamint kontroll vizs­gálat megfelelő idő eltelté­vel. Pár héttel  a sérülés után  elszürkülhet a fog. Ez a fog elhalásának jele. Ha az ínyen kis dudort látunk,  fel kell keresnünk fogorvosunkat!

 

Maradó fogak sérülése

Maradó fogak esetében a letört darabot speciális anyaggal vissza lehet ragasztani, ilyenkor az elmozdult fogat visszahelyezzük és sínezzük. Ha a fogbél érintett, speciális gyökérkezelési eljárást alkalmazunk, amennyiben a gyökércsúcs fejlődése még nem fejeződött be. Benyomódott fogaknál fogszabá­lyozásra lehet szükség. A kiesett fogat nagy eséllyel vissza­ lehet ültetni. Maradó fognál is fontos természetesen a fokozott szájhigiéne, az erős rágás és terhelés kerülése, valamint a rendszeres kontroll
Mindkét esetben a kiesett fogat csak a koronai részénél szabad megfogni, tejben lehet tárolni és a lehetséges legrövidebb időn belül szakemberhez kell fordulni.